طراحی فصلنامه داخلی زیباسازی تهران

طراحی فصلنامه داخلی زیباسازی تهران

تولید محتوا و طراحی فصلنامه داخلی سازمان زیباسازی شهر تهران

فصلنامه داخلی سازمان زیباسازی

توضیحات

تولید محتوا و طراحی فصلنامه داخلی سازمان زیباسازی شهر تهران در ۸۰ صفحه قطع روقی اجرا گردید.

کارفرما:
سازمان زیباسازی شهر تهران
تاریخ:
۱۴۰۰/۰۱/۰۵
موضوع:
فصلنامه داخلی
ارزش:
تماس بگیرید
مجری:
رسان ایران
گالری تصویری
0/5 (0 نظر)